Przekształcenie działalności gospodarczej lub spółki w inny podmiot – pobierz naszą broszurę

Broszura do pobrania: Brevells – prezentacja przekształcenia

 

Andrzej Sałamacha

Andrzej Sałamacha

Jestem radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w tym mieście.
Posiadam wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa korporacyjnego, restrukturyzacji spółek oraz transakcji M&A. Od kilku lat zajmuję się kwestiami związanymi z bieżącą obsługą prawną działalności gospodarczej podmiotów polskich i zagranicznych. Pracowałem przy wielu projektach z inwestorami zagranicznymi oraz dużymi polskimi spółkami giełdowymi. Doradzałem także klientom w sprawach z zakresu fuzji i przejęć, sprzedaży i nabycia przedsiębiorstw oraz procesów reorganizacji spółek, w tym w drodze ich łączenia, podziału, przekształcenia, bądź likwidacji, przygotowywania i prowadzenia zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń, podwyższenia lub obniżenia kapitału, umorzenia udziałów/akcji, emisji certyfikatów w FIZ, zakładania spółek/oddziałów, a także prowadzenia postępowań rejestrowych.
Obecnie jestem partnerem prowadzącym praktykę prawa spółek, restrukturyzacji i transakcji w kancelarii Brevells Cekiera Oleksiewicz sp. k. Ponadto, swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem w kancelariach WKB Wierciński, Kwieciński Baehr oraz Crido Legal. Uczestniczyłem w konferencjach w charakterze pelegenta. Ponadto, jestem autorem publikacji z zakresu prawa handlowego i cywilnego dotyczących problematyki związanej z prowadzeniem przedsiębiorstw, odpowiedzialnością za zobowiązania, etc.
Andrzej Sałamacha