Cykl życia produktu jako kryterium oceny ofert.

W lipcowym miesięczniku Przetargi Publiczne ukazał się artykuł Katarzyny Grzywackiej i Łukasza Kotarby na temat „Cyklu życia produktu jako kryterium oceny ofert”. Zamawiający rzadko stosują kryteria związane z cyklem życia produktu. Wydaje się bowiem, że obiektywne porównanie ofert jest o wiele prostsze w przypadku korzystania z „tradycyjnych” kryteriów. Serdecznie zapraszamy do lektury.

20.08.2015 Cykl życia produktu jako kryterium

Anna Oleksiewicz

Anna Oleksiewicz

Jestem adwokatem, członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam doradzając w toku realizacji inwestycji kluczowych dla polskiego sektora infrastrukturalnego. Od kilku lat wspieram zamawiających oraz wykonawców w procesie przygotowania, realizacji oraz rozliczenia inwestycji, zajmując się prawem cywilnym, prawem administracyjnym oraz prawem zamówień publicznych. Doradzałam m.in. przy realizacji takich projektów jak: budowa linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów oraz budowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów (wartość inwestycji ponad 260 mln zł), modernizacja linii kolejowej E 65 / C-E 65 (całkowity koszt projektu ponad 1,1 mld zł), modernizacja linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą (całkowity koszt projektu ponad 1,5 mld zł).
Obecnie jestem partnerem zarządzającym kancelarii Brevells Cekiera Oleksiewicz sp. k., prowadząc w ramach tej kancelarii praktykę prawa w obszarze infrastruktury i środowiska oraz zamówień publicznych.
Anna Oleksiewicz