listopad 5, 2015

Cykl życia produktu jako kryterium oceny ofert.

W lipcowym miesięczniku Przetargi Publiczne ukazał się artykuł Katarzyny Grzywackiej i Łukasza Kotarby na temat „Cyklu życia produktu jako kryterium oceny ofert”. Zamawiający rzadko stosują kryteria […]