grudzień 30, 2016

Zamówienia typu in-house jako nowy typ zamówień z wolnej ręki po 1 stycznia 2017 r.

Dnia 28 lipca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw […]
grudzień 30, 2016

Dokument JEDZ jako nowy obowiązek nałożony na Wykonawcę, a praktyczne problemy jego zastosowania

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jest jednym z istotniejszych rozwiązań nowych dyrektyw zamówieniowych, mającym na celu uproszczenie procedur, jak i ułatwienie dla wykonawców i zamawiających. Nadrzędnym […]
marzec 29, 2016

Gąszcz regulacji wewnętrznych w spółce – dobry sposób na zachowanie kontroli czy wręcz przeciwnie?

Ten wpis na blogu poświęcam tematyce ładu korporacyjnego i potrzebie zachowania przejrzystych regulacji wewnętrznych. Z mojej praktyki wynika, że dążąc do zachowania kontroli nad codzienną działalnością […]
styczeń 12, 2016

Zwrot wynajmowanej/dzierżawionej nieruchomości – roszczenie o zwrot nakładów inwestycyjnych

Dzisiejszy wpis poświęcam przesłance zwrotu wynajmowanej/dzierżawionej nieruchomości w kontekście roszczenia najemcy/dzierżawcy o zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych. Przesłanka ta nie powinna wywoływać co do zasady problemów interpretacyjnych ze […]