Styczeń 12, 2016

Zwrot wynajmowanej/dzierżawionej nieruchomości – roszczenie o zwrot nakładów inwestycyjnych

Dzisiejszy wpis poświęcam przesłance zwrotu wynajmowanej/dzierżawionej nieruchomości w kontekście roszczenia najemcy/dzierżawcy o zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych. Przesłanka ta nie powinna wywoływać co do zasady problemów interpretacyjnych ze […]
Listopad 9, 2015

Obszar oddziaływania obiektu a budowa domu jednorodzinnego

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 ze zm. – „Prawo budowlane”), przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony […]