grudzień 23, 2015

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w przetargu w zakresie informacji dotyczących osób wykonujących zamówienie

Jedną z głównych zasad postępowania przetargowego jest zasada jawności. Została ona wprost uregulowana w art. 8 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia […]
grudzień 7, 2015

Wydruk zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS z systemu elektronicznego nie jest wystarczający w postępowaniu przetargowym

Wykonawcy, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą przedłożyć zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS, będącego wydrukiem z systemu elektronicznego ZUS (Platformy Usług Elektronicznych). […]
grudzień 7, 2015

Zmiana planu połączenia lub podziału spółki w trakcie tego procesu

Koniec roku to zazwyczaj czas finalizowania przekształceń podmiotowych tj. łączenia, podziału czy przekształcenia spółek. Ich właściciele próbują zazwyczaj doprowadzić do zakończenia procesów tak, aby z nowym […]
listopad 26, 2015

Ograniczenie odpowiedzialności wspólników poprzez przekształcenie spółki jawnej lub cywilnej w komandytową

Przekształcenie spółki jawnej bądź cywilnej w spółkę komandytowa daje możliwość znacznego ograniczenia odpowiedzialności wspólników spółki jawnej lub cywilnej, a jednocześnie pozwala na zachowanie korzystnych zasad opodatkowania […]