Grudzień 30, 2016

Zamówienia typu in-house jako nowy typ zamówień z wolnej ręki po 1 stycznia 2017 r.

Dnia 28 lipca 2016 roku weszła w życie ustawa z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw […]
Grudzień 30, 2016

Dokument JEDZ jako nowy obowiązek nałożony na Wykonawcę, a praktyczne problemy jego zastosowania

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) jest jednym z istotniejszych rozwiązań nowych dyrektyw zamówieniowych, mającym na celu uproszczenie procedur, jak i ułatwienie dla wykonawców i zamawiających. Nadrzędnym […]
Grudzień 23, 2015

Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa w przetargu w zakresie informacji dotyczących osób wykonujących zamówienie

Jedną z głównych zasad postępowania przetargowego jest zasada jawności. Została ona wprost uregulowana w art. 8 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia […]
Listopad 5, 2015

Cykl życia produktu jako kryterium oceny ofert.

W lipcowym miesięczniku Przetargi Publiczne ukazał się artykuł Katarzyny Grzywackiej i Łukasza Kotarby na temat „Cyklu życia produktu jako kryterium oceny ofert”. Zamawiający rzadko stosują kryteria […]